به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند، این جلسه باحضور نمایندگان فرمانداری ، غله وخدمات بازرگانی استان، حراست مدیریت جهادکشاورزی، مسئول بازرسی تنظیم  بازار، رئیس اتحادیه نانوایان شهرستان وسایر اعضا مرتبط  در این حوزه  برگزار و درخواست های واصله در حوزه آرد و نان، جابه جایی پروانه کسب، جابه جایی سهمیه آرد، تعیین تکلیف سهمیه اضافی روزهای تعطیل نانوایی ها و اختصاص سهمیه به واحد هایی که دارای فعالیت بیشتری هستند و سایر موضوعات مرتبط مورد بررسی ، بحث و تبادل و نظر قرار گرفت.