به گزارش روابط عموی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند، طی روز گذشته  50  مورد بازدید توسط 5 گروه از بازرسان تنظیم بازارمدیریت جهاد بیرجند انجام ، که از این تعداد 10 مورد در حوزه آرد و نان و تعداد 40 مورد در حوزه سایر اصناف ، با هدف ارزیابی قیمت کالا در واحدهای عرضه کننده، رصد قیمتی واحد های مواد غذایی و پیگیری دستورالعملهای اجرایی نانوایان صورت گرفت. دراین گشت ها پرونده  تخلفی ثبت نگردید.روند این بازدیدها اثرات بسیار مثبتی در تعادل بازار و رضایت همشهریان داشته است.