برای مشاهده مطالب برروی آن کلیک کنید:

برنامه زمانی آسیب شناسی و جلوگیری ازخسارات باغات زرشک

برنامه زمانی مبارزه با زنگ زرشک

دستورالعمل کرم گلوگاه انار

سن غلات(جدید)

نکات فنی استفاده از سموم

کتاب معرفی آفات، بیماریها و علف های هرز مهم محصولات کشاورزی

دستورالعمل اجرایی مدیریت بیماري ریشه ریشی (ریزومانیا) چغندرقند

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی آفت شپشک آردآلود انگور

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی نماتد گال دانه گندم

دستورالعمل اجرايي مدیریت تلفیقی آفات محصولات سبزی و جالیز در گلخانه

دستورالعمل فنی واجرایی مبارزه باسن غلات سال زراعی1400-1399

روند تولید محصول گواهی شده زرشک درشهرستان درمیان

موازین و اصول بهداشت گیاهی و نحوه کنترل آفات در گلخانه

دستورالعمل اقدامات بهداشتی پس از مصرف سم

کالیبراسیون سمپاش ها

دستورالعمل جوندگان مضرکشاورزی

نشریه ترویجی مدیریت تلفیقی علفهای هرز زعفران

استاندارد محصول زرشک و زعفران

جابه جایی نهال زرشک

شکل شناسی ملخ صحرائی

آفت ملخ صحرایی

اصول کشت وکار موفق گندم

اهمیت و نحوه ضد عفوني بذر

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی بیماري نواري باکتریایی گندم و جو

شیوه نامه آموزشی برداشت و فرآوی زعفران درشرایط شیوع کرونا

دستورالعمل اجرایی مدیریت تلفیقی کرم خراط گردو

مدیریت کنترل بیماری باکتریایی زعفران

جابه جایی پیاز زعفران

مزرعه سبز

بیماری زنگ زرد غلات

سوزاندن بقایای گیاهی

مرگ را با کمی غفلت به خود نزدیک نکنید

روشهای پیشگیری و نحوه مبارزه با زنگ زرد گندم

مدیریت کنترل زنگ جارویی زرشک

 دستورالعمل زنگ زرشک1

تهیه نهال سالم

نرم افزار اندروید تشخیص و مدیریت بیماری های مهم گندم

دستورالعمل زنگ زرشک

صادرات زرشک وزعفران

استفاده از کارت زرد جهت مقابله با پسیل پسته

راه های مقابله  با سن هاي پسته

آفلاتوکسين پسته

شانکر باکتریایی

نحوه مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی (صمغ زدگی یا جدو)

سمپاشي بي رويه خطری برای سلامتی بشر و محیط زیست

نحوه مبارزه با آفت مگس خربزه

آشنایی با آفت سن گندم  و نحوه مبارزه با آن

کنترل علف هرز جو دره

راهکارهای مبارزه غیر شمیایی با آفات

اقدامات زراعي با هدف کاهش جمعيت علفهاي هرز(جدید)

رعايت بهداشت زراعي به منظور جلوگيري از توسعه آلودگي و پيشگيري از ورود علفهاي هرز  جديد به مزرعه(جدید)

مبارزه شيميايي با علف هاي هرز(جدید)

دستورالعمل مدیریت آفات مزارع کلزا 

دستورالعمل مدیریت بیماری های کلزا 

مدیریت کنترل شته مومی کلزا 

دستورالعمل مدیریت علف های هرز کلزا