به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس با توجه به فرارسیدن فصل برداشت زعفران و لزوم آشنایی کشاورزان با آخرین یافته های تحقیقاتی و از جهتی تبیین بایدها و نبایدهای حوزه فرآوری و صادرات زعفران، همایش آموزشی زعفران باحضور تعدادی از زعفران کاران وکارشناسان برجسته کشوری پژوهشکده زعفران درمحل سالن اجتماعات مدیریت جهاد کشاورزی فردوس برگزار گردید