با توجه به فرارسیدن فصل نقل و انتقال و جابجایی نهال و با توجه به اینکه بعضی از افراد سود جو اقدام به حمل نهال از سایر مناطق کشور به نقاط مختلف شهرستان می نمایند که معمولا فاقد گواهی بهداشتی قرنطینه نباتی و شناسه رقم میباشد، به منظور جلوگیری از ورود و شیوع آفات و بیماری های جدید و همچنین سلامت اشجار ، از عموم مردم درخواست می شود در هنگام خرید نهال موارد ذیل را رعایت فرمایند:
🔹نهال دارای شناسه و برچسب مشخصات نهال
(لیبل Label) باشد.
🔹نهال دارای گواهی بهداشت قرنطینه نباتی از مديريت حفظ نباتات استان مبدا باشد (این گواهی باید در معرض دید خریداران نهال نصب گردد)
🔹 از خرید نهالهای دانه دار مانند سیب، به و گلابی از استان خراسان رضوی به دلیل آلودگی به بیماری خطرناک آتشک گلابی خودداری شود
🔹 از مکانهایی نهال تهیه شود که مورد تایید این مدیریت باشد.
🔹 تمامی نهالهای تهیه شده به جز نهال زرشک و عناب باید دارای لیبل (برچسب مشخصات نهال) باشد.
🔸 توجه: لیبل را تا اولین باردهی حفظ کنید تا از اصالت نهال مطمئن شوید
🔹 از خرید نهال عناب بذری خودداری شود مگر اینکه قصد پیوند زدن آن را در آینده داشته باشید.
🔹 از خرید نهال زرشک از مناطقی که آلوده به زنگ زرشک می باشد خودداری