به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فردوس گفت: پیروپیش آگاهی های صورت گرفته توسط سازمان حفظ نباتات درخصوص آماده باش جهت مبارزه با ملخ صحرایی واحد حفظ نباتات این مدیریت ازمهرماه سال 1398به صورت هفتگی اقدام به پایش مراتع، مزارع وباغات نموده و با توجه به احتمال حمله دستجات ملخ صحرایی به جنوب استان از فروردین 99 این پایش ها به صورت روزانه انجام، وگزارشات ازطریق اپلیکیشن ملخ صحرایی برای فائوارسال شد.

ضمنا کانون های ملخ بومی نیز مورد بازدید هفتگی قرارگرفته که با توجه به کنترل های صورت گرفته در سالهای گذشته خوشبختانه امسال درکانون های قدیم، حمله ملخ بومی ومراکشی وجود نداشت ولی سه کانون جدید در مناطق بندسار کیا واقع در باغستان علیا و سفلی، حاشیه جاده مجتمع دامداری اسلامیه به سمت بیدسکان و سه راهی خانکوک مشاهده شد که دراین کانون ها درطی 3 روزمتوالی منطقه ای به وسعت 60هکتار باهماهنگی ادارات محیط زیست ومنابع طبیعی، شوراهای اسلامی ودامداران منطقه سمپاشی انجام شد وتاکنون در سطح 200هکتارنیز توزیع طعمه مسموم جهت مبارزه با ملخ مراکشی بین کشاورزان صورت گرفته است که همچنان ادامه دارد.