به اطلاع دارندگان داراه استخر ذخیره آب کشاورزی می رسد جهت ثبت نام بچه ماهی کپور یارانه ای حداکثر تا روز دوشنبه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۵به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس(اداره تولیدات دامی) مراجعه نمایند.

مزایای پرورش ماهی در استخرهای ذخیره آب کشاورزی:
- غنی سازی آب خروجی استخر از کودهای آلی و افزایش تولید محصولات زراعی و باغی
- کاهش هزینه کودهی و کاهش مصرف کودهای شیمایی که باعث تخریب بافت خاک می شود
-افزایش بهره بردای بیشتر از آب در بخش کشاورزی
- کاهش تبخیر آب در استخرهای ذخیره آب کشاورزی و جلوگیری از جلبک زدگی استخر
- تولید گوشت ماهی و افزایش سرانه مصرف ماهی با عنوان غذای سلامتی