به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیر جهاد کشاورزی گفت با توجه به اینکه کرم گلوگاه به عنوان آفت کلیدی و درجه یک محصول انار، همه ساله 30 تا 40 درصد محصول باغداران شهرستان را از بین می برد برای اولین بار پروژه ایستگاه پیش آگاهی مدیریت تلفیقی آفت کرم گلوگاه انار با همکاری مراکز تحقیقاتی و سازمان حفظ نباتات کشور با انجام تیمار های پوشش، تزریق روغن ولک 0.5 درصد و لاتکس داخل تاج انار، تراشیدن تاج، نصب تله فرمونی و تله نوری جهت انتخاب بهترین روش کنترل آفت کرم گلوگاه انار در محل باغ دانشگاه آزاد اجرا شد.
امیرزاده افزود:نتایج به دست آمده از اجرای طرح پس از برداشت محصول به اطلاع عموم خواهد رسید