به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، نشست علمی- تخصصی "آخرین یافته ها در خصوص عوامل مسبب و راهکارهای مدیریتی دانه سفیدی انار" با حضور محققین ارشد مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و جناب آقای مهندس تعویذی مسئول میوه های سردسیری و خشک سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی برگزار گردید.در این جلسه که به همت واحد باغبانی و اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی برگزار شده بود، به طور مفصل به بررسی عوامل دخیل در ایجاد دانه سفیدی انار و راهکارهای پیشنهادی جهت حل این عارضه پرداخته و در پایان کشاورزان و محققین یافته ها و تجربیات خود را در این زمینه به اشتراک گذاشتند.