به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس با توجه به بازدیدهای به عمل آمده توسط کارشناسان، آفت سنک در برخی باغات پسته شهرستان مشاهده گردیده است.

خسارت این آفت با پایان گل دهی و شروع تشکیل میوه ( ارزنی) آغاز می گردد.
 پوره های آفت با فرو بردن خرطوم در میوه تازه تشکیل شده سبب فساد و سیاهی میوه ها (مطابق تصویر) می شوند.
اگرچه همزمان با بزرگ‌شدن اندازه میوه ها خسارت آفت کمتر شده اما تا قبل از تشکیل پوست استخوانی امکان خسارت وجود دارد.
 باغداران محترم روزانه از باغ خود بازدید نموده و به محض مشاهده آفت اقدام به سم پاشی و کنترل آن نمایند، سنک از جمله آفاتی است که این توانایی را دارد که بیشتر از حد تصور به محصول باغ شما آسیب رساندبه گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهادکشاورزی شهرستان در جلسه کمیته فنی تولیدات گیاهی شهرستان گفت باتوجه به بارندگیهای سال زراعی ۹۸-۹۹وهمچنین قیمت خرید مناسب غلات، باعت شده تاکشاورزان به بخش زراعت گرایش بیشتری پیداکنند،مهندس سلیمانی افزودگندمکاران جهت جلوگیری از شیوع بیماری خطرناک زنگ زرد و همچنین پیشگیری از ورس یا خوابیدگی محصول ،افزایش عملکردوکاهش افت درزمان خرید،جهت کاشت حتما ازبذوراصلاح شد استفاده نمایندبه گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس مدیرجهاد کشاورزی شهرستان فردوس گفت: پیروپیش آگاهی های صورت گرفته توسط سازمان حفظ نباتات درخصوص آماده باش جهت مبارزه با ملخ صحرایی واحد حفظ نباتات این مدیریت ازمهرماه سال 1398به صورت هفتگی اقدام به پایش مراتع، مزارع وباغات نموده و با توجه به احتمال حمله دستجات ملخ صحرایی به جنوب استان از فروردین 99 این پایش ها به صورت روزانه انجام، وگزارشات ازطریق اپلیکیشن ملخ صحرایی برای فائوارسال شد.

ضمنا کانون های ملخ بومی نیز مورد بازدید هفتگی قرارگرفته که با توجه به کنترل های صورت گرفته در سالهای گذشته خوشبختانه امسال درکانون های قدیم، حمله ملخ بومی ومراکشی وجود نداشت ولی سه کانون جدید در مناطق بندسار کیا واقع در باغستان علیا و سفلی، حاشیه جاده مجتمع دامداری اسلامیه به سمت بیدسکان و سه راهی خانکوک مشاهده شد که دراین کانون ها درطی 3 روزمتوالی منطقه ای به وسعت 60هکتار باهماهنگی ادارات محیط زیست ومنابع طبیعی، شوراهای اسلامی ودامداران منطقه سمپاشی انجام شد وتاکنون در سطح 200هکتارنیز توزیع طعمه مسموم جهت مبارزه با ملخ مراکشی بین کشاورزان صورت گرفته است که همچنان ادامه دارد.به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس این میزخدمت درروزدوشنبه قبل وبعدازنمازمغرب وعشا درمحل صحن مصلی امام خمینی(ره)باحضورمدیرجهادکشاورزی شهرستان فردوس ،معاون فنی وروئیس اداره تولیدات گیاهی مدیریت ورئیس اداره منابع طبیعی شهرستان جهت پاسخگویی به سوالات نمازگزاران برگزارگردیدقابل توجه انارکاران محترم
همه ساله کرم گلوگاه اناردرصدبالایی از محصول تولیدی راازبین میبرد
یکی ازراه حل های رفع معضل استفاده از زنبورتریکوگرامااست لذا متقاضیان برای استفاده از۵۵درصدیارانه دولتی که اولین نسل آفت ابتداخرداد میباشدفقط تایک هفته(۹۸/۲/۲۶)فرصت دارند به جهادکشاورزی فردوس جهت ثبت نام مراجعه نمایند...بازدید امروز0
بازدید دیروز0
بازدید هفته0
بازدید کل185140