به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات

گردهمایی تبادل تجربیات مددکاران ترویجی شهرستان قاینات روز دوشنبه ساعت : 9 صبح   مورخ  1401/12/01 در محل مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قاینات برگزار شد
ایتدای جلسه : تلاوت آیاتی از قرآن مجید
در ادامه : خیر مقدم و ارائه دستورکار جلسه و مقدمه ای بر اهمیت بیمه کشاورزی توسط آقای مهندس رزمی (معاونت محترم فنی مدیریت جهادکشاورزی قاینات)

تشریح بیمه محصولات کشاورزی و دام توسط کارشناسان بیمه آقای مهندس بنایی و خانم مهندس پاک

ارائه مطالبی درخصوص بهداشت محیط و بهداشت اماکن دامی توسط کارشناس بهداشت جناب آقای فاطمی

ارائه مطالبی درخصوص پرورش بز سانن توسط دامدار نمونه و مددکار ترویجی آقای حسین علیپور

ارائه مطالبی درخصوص پرورش ماهی توسط آقای دکتر اصغری مقدم کارشناس شیلات مدیریت قاین

ارائه مطالبی درخصوص کود دهی و تغذیه و ارقام مناسب گندم و جو توسط آقای مهندس فرخی (رئیس اداره تولیدات گیاهی)


در پایان: ارائه مطالبی درخصوص کوددهی باغات در اسفندماه و سمپاشی زمستانه و نیاز سرمایی درختان پسته و قرنطینه نهال و رعایت مسائل بهداشتی در جابجایی نهال و نهالکاری و .... توسط آقای مهندس بهروان