📢پیش بینی تولید ۲هزار و۹۰۰ تن محصول انگور در شهرستان خوسف

📡 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی :مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت :بر اساس پیش بینی ها۲هزار و۹۰۰تن محصول از تاکستان های این شهرستان تا اواخر شهریورماه برداشت می شود.

سید مهدی خبیری گفت : با آغاز دومین ماه از فصل تابستان برداشت انگور از حدود ۳۷۰ هکتار از باغ‌های شهرستان آغاز شده است و تا اواسط شهریور ادامه خواهد داشت.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت :۷رقم انگور در شهرستان خوسف کشت شده است که رقم عسکری ،یافوتی زابلی ،شاهرودی ،سفید بی دانه ،صاحبی وسیاه دانه داراز مهمترین ارقامی است که ۱۲۱۵نفر بهره بردار کار کاشت و برداشت آن را انجام می دهند

وی اضافه کرد: روستاهای تقاب ومعصوم آبادقطب تولید این محصول در شهرستان خوسف است که در راستای افزایش سطح زیر کشت این محصول کارگاه های هرس درختان ،نظارت بر کاشت اصولی محصول وداربستی کردن در سطح ۲۵هکتار از مهمترین اقداماتی است که در شهرستان انجام شده است

🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد
تولید🇮🇷

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف
https://kj-agrijahad.ir/khoosf/index.php
♦️عضویت در کانال
‏‏https://eitaa.com/khoosfkjagrijahad.

‏‏┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی