📡 به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی :

📢به مناسب روز خبرنگار از خبرنگار برتر حوزه کشاورزی در شهرستان خوسف توسط مدیر جهاد کشاورزی خوسف تقدیر شد

🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید🇮🇷

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف
https://kj-agrijahad.ir/khoosf/index.php

♦️عضویت در کانال
‏‏https://eitaa.com/khoosfkjagrijahad.

‏‏┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄

روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان خوسف استان خراسان جنوبی