برای مشاهده متن لطفا بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید

 

استفاده از کارت زرد جهت مقابله با پسیل پسته

راه های مقابله  با سن هاي پسته

آفلاتوکسين پسته

نحوه مبارزه با بیماری شانکر باکتریایی (صمغ زدگی یا جدو)

سمپاشي بي رويه خطری برای سلامتی بشر و محیط زیست

نحوه مبارزه با آفت مگس خربزه

آشنایی با آفت سن گندم  و نحوه مبارزه با آن

اهمیت و نحوه ضد عفوني بذر

روشهای پیشگیری و نحوه مبارزه با زنگ زرد گندم

کنترل علف هرز جو دره

راهکارهای مبارزه غیر شمیایی با آفات

اقدامات زراعي با هدف کاهش جمعيت علفهاي هرز(جدید)

رعايت بهداشت زراعي به منظور جلوگيري از توسعه آلودگي و پيشگيري از ورود علفهاي هرز  جديد به مزرعه(جدید)

سن غلات(جدید)

مبارزه شيميايي با علف هاي هرز(جدید)

--

دستورالعمل مدیریت آفات مزارع کلزا 

دستورالعمل مدیریت بیماری های کلزا 

مدیریت کنترل شته مومی کلزا 

دستورالعمل مدیریت علف های هرز کلزا