به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی، همزمان با هفته جهانی کارآفرینی، مدیریت ترویج کشاورزی سازمان خراسان جنوبی با همکاری مرکز مشاوره و خدمات کارآفرینی کارا توسعه ترویج زانیار" تور کارآفرینی زنان تسهیلگر کسب و کار " را با هدف تعامل و تبادل نظر موثر زنان کارآفرین و ارائه راهکارهای کلیدی در مسیر تاب آوری کسب و کارهای خرد برگزار کرد.

خانم میزرایی هدف از برگزاری تور ترویجی با رویکرد کارآفرینی را ایجاد ارتباط صمیمی و دوستانه زنان توانمند استان و همچنین هم افزایی پتانسیل های موجود در عرصه زنان روستایی و ایجاد زنجیره ارزش محصولات کشاورزی و صنایع دستی بیان کرد.

در این تور کارآفرینی یک روزه از مرکز خدمات جهاد کشاورزی مود، کانون جوانان شهر مود، شرکت تعاونی الزهرا، خانه برک، نمایشگاه دائمی گل و گیاه و محصولات شهر مود و همچنین واحد خانگی پرورش قارچ عمیدیان بازدید شد.

گفتنی است در این تور ترویجی مهندس مودی مدیر ترویج کشاورزی استان، خانم زرگری مشاور سازمان جهاد کشاورزی سرکار به همراه خانم دکتر بخشی به عنوان بیزنس کوچ و مشاور کسب و کارهای خرد و همچنین و کارشناسان ترویج شهرستان های بیرجند، درمیان و سربیشه حضور داشتند.