آدرس : بيرجند- بلواركشاورز- سازمان جهادكشاورزي خراسان جنوبي-اداره روابط عمومی

تلفن تماس : 3-32227101

دورنگار : 32226102

--

 به کانال رسمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بپیوندید