به گزارش روابط عمومي سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبی، مدير امور طيور سازمان گفت: استمرار در روند جوجه ريزي در استان در دستور كار ويژه مسئولان قرار دارد.

حامد عارفي نيا با تشكر از تلاش اتحاديه ماكيان و تشكل هاي استاني افزود: با تلاش جمعي توليدكنندگان استان جوجه ريزي از وضعيت مناسبي برخوردار است.

وي گفت: با توجه به كاهش فشار گاز در استان اقدامات مناسبي در حوزه سوخت جايگزين صورت پذيرفته و كليه مرغداران محترم مي توانند هرگونه مشكل احتمالي را از طريق مديران شهرستان ها و ستاد سازمان به سرعت پيگيري نمايند.

مدير امور طيور سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبی با اشاره به برگزار ي جلسات هماهنگي و قول مساعد شركت پخش فرآورده هاي استان به منظور تامين سوخت جايگزين واحدهاي دام و طيور افزود: به منظور هماهنگي و استمرار در روند  توليد در ايام تعطيلي دستگاه هاي اجرايي مرغداران محترم همه روز از ساعت ١٣ و يا از طريق سامانه هاي تلفني به سازمان جهاد كشاورزي استان مراجعه نمايند.