به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، «اکبر محمدی» به اجرای 3263 هکتار آبیاری نوین در استان تا پایان دیماه امسال اشاره کرد و گفت: اعتبار هزینه شده برای اجرای این سطح را بالغ بر 59 میلیارد تومان بوده است.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی یادآورشد: در سال 1401 به ازای اجرای هر هکتار آبیاری کم فشار حداکثر 19 میلیون تومان و به ازای هر هکتار آبیاری تحت فشار حداکثر 54 میلیون تومان کمک بلاعوض پرداخت می‌شود.

وی از تجهیز 38 هزار و 310 هکتار از اراضی کشاورزی به سیستم‌های نوین آبیاری خبر داد و گفت: از ابتدای سال جاری براساس اجرای سیستم‌های نوین آبیاری با اجرای 3263 هکتار حجم کار، خراسان جنوبی رتبه دوم کشوری را تا پایان دیماه جاری کسب کرد.

مدیر آب و خاک و امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی استان یادآور شد: در حال حاضر 9 هزار و 944 هکتار پروژه سیستم‌های نوین آبیاری در استان در حال اجراء است.

 محمدی گفت: خراسان جنوبی به لحاظ  عملکرد کل سامانه¬های نوین آبیاری رتبه اول را تا پایان دیماه 1401 در سطح کشور کسب کرده است.