به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، امروز دوشنبه (22 اسفند) دوازدهمین کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی به ریاست محمدحسین اکبری معاون برنامه ریزی و اموراقتصادی سازمان جهادکشاورزی با محوریت بررسی مشکلات طرح­های بخش کشاورزی برگزار گردید.

جلسه بررسی مشکلات طرح­های بخش کشاورزی با توجه به قانون رفع موانع تولید رقابت­پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور و در راستای صدور مجوز برگزاری کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در بخش کشاورزی برای رسیدگی به تعداد 10 واحد مشکل دار از شهرستانهای بیرجند، قاین، خوسف، سربیشه و طبس برگزار شد که درخصوص این موارد پس از بحث و بررسی، تصمیماتی اخذ گردید.

گفتنی است در این جلسه بهره برداران شهرستان های مذکور حضور داشتند و موانع و مشکلات واحدهای خود را مطرح و اعضای کارگروه برای تسهیل در امور تصمیماتی اتخاذ کردند.