به گزارش روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی، مدیر آب و خاک و امور فنی و مهندسی سازمان از کسب رتبه برتر کشوری در سامانه اطلاعات مکانی پروژه های آب و خاک در محیط GIS خبر داد و گفت: در سومین جلسه گردهمایی مدیران آب و خاک کشور، سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی به عنوان استان برتر کشور در سامانه ثبت اطلاعات مکانی پروژه های آب و خاک در محیط GIS با ثبت 46 درصد اطلاعات معرفی گردید

 اکبر محمدی افزود: کسب این عنوان ماحصل برگزار جلسات گزارش هفتگی سامانه اطلاعات مکانی قنوات و بانک اطلاعاتی پروژه های آب و خاک در محیط GIS در محل دفتر مدیریت با حضور کارشناسان مرتبط می باشد.

مدیر آب و خاک از زحمات کلیه همکاران مرتبط در خصوص پیگیری ثبت اطلاعات مکانی طرحهای آب و خاک تشکر و قدردانی نمود.