تصویر25

مهدی عباس زاده

کارشناس اطلاعات و اخبار - اداره روابط عمومی

 

شرح وظایف

  • رصد مستمر اخبار منعکس شده از رسانه های جمعی در حوزه بخش کشاورزی و ارتباط گیری با آنها
  • همکاری در انجام امور مرتبط با برگزاری مراسم مختلف
  • تهیه عکس و فیلم از جلسات و رویداهای مسئولین کشوری و استانی و تهیه آرشیو فیلم و عکس
  • جمع آوری و ارائه اخبار رویدادهای سازمان برای بارگذاری در سایت سازمان و ارتباط گیری با رسانه ها