🟢برپایی میز خدمت سرداردلها درمحل نمازجمعه شهر درح:

🍀به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه  به منظور پاسخگویی به بهره برداران  محترم  بخش کشاورزی  درح ، جلسه میز خدمت با حضور مهندس زرگری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه در محل برگزاری نماز جمعه ی شهر درح قبل از خطبه های نمازجمعه برگزارگردید.
دراین میزخدمت کشاورزان به طرح مسایل ومشکلات حوزه بخش کشاورزی پرداختند وپاسخگویی توسط مدیر جهاد کشاورزی شهرستان صورت گرفت.
 
 

 
🕰۱۹ اسفند ۱۴۰۱                                                        

 

🕌مکان :مصلی نماز جمعه شهر درح🕌

✍️روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

http://sarbishe.kj-agrijahad.ir

لطفا به کشاورز نیوز سربیشه در سروش بپیوندید:

https://splus.ir/sarbishenewskeshavarzi