آدرس : شهرستان سربیشه- بلوار امام علی- چهارراه جهادکشاورزی

تلفن تماس : 32663390 (056) 

دورنگار : 32662575 (056)

--

 به کانال رسمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بپیوندید