کمیته فنی تولیدات گیاهی 

🍀به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه:

ششمین جلسه کمیته فنی تولیدات گیاهی باحضور کارشناسان مدیریت شهرستان سربیشه برگزار گردید

در ابتدا علی رمضانی مسئول اداره تولیدات گیاهی شهرستان ضمن تقدیر و تشکر از فعالیت همکاران در حوزه تولیدات گیاهی و با عنایت به روز های پایانی سال و ضرورت هماهنگی در خصوص تامین نهاده ها از قبیل کود و سم و ... ، پایش مزارع، کنترل آفات و برنامه ریزی کشت بهاره  محصولات علوفه ای در شهرستان مطالبی را عنوان نمودند و در ادامه گزارش فعالیت ها و برنامه های هر واحد توسط مسئول مربوطه ارائه گردید.

🕰۲۱ اسفند۱۴۰۱

✍️روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

 
http://sarbishe.kj-agrijahad.ir

لطفا به کشاورز نیوز سربیشه در سروش بپیوندید:

https://splus.ir/sarbishenewskeshavarzi