تولید بیش از ۵۵۰۰ تن شیر از ابتدای سال جاری در شهرستان سربیشه

🔰به گزارش روابط عمومی جهاد کشاورزی سربیشه، مدیر جهاد کشاورزی از تولید بیش از ۵۵۰۰ تن شیر از ابتدای سال جاری در واحدهای گاوداری صنعتی و سنتی شهرستان خبر داد.

محمد رضا زرگری با اشاره به این خبر واحدهای صنعتی را به عنوان ظرفیت و واحدهای سنتی را پشتوانه تولید دانست و خاطر نشان کرد از اولویت های اصلی مدیریت راه اندازی کامل واحدهای مجتمع گاو شیری ثمن مود و برنامه ریزی جهت توسعه صنعت دامپروری می باشد که به دنبال آن افزایش ظرفیت تولید را خواهیم داشت. وی در خصوص میزان شیر فرآوری شده در شهرستان عنوان نمود از کل شیر تولیدی تنها هزار و دویست تن در واحد لبنی مجتمع کشت و صنعت بیدمشک و دو کارگاه تولید کشک فرآوری و بیش از  سه هزار و سیصد تن شیر به دلیل عدم تکمیل زنجیره تولید و نبود کارخانه شیر به خارج شهرستان حمل شده و مابقی نیز به مصرف داخلی رسیده است. مدیر جهاد کشاورزی ، ایجاد صنایع فرآوری را زمینه رونق تولید، کاهش وابستگی، کمک به امنیت غذایی و اشتغال زایی دانست و عنوان نمود موفقیت در تولید تنها با تکمیل زنجیره امکان پذیر است.

✍️روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

http://sarbishe.kj-agrijahad.ir

لطفا به کشاورز نیوز سربیشه در سروش بپیوندید:

https://splus.ir/sarbishenewskeshavarzi