🚜 درخواست فصلی سوخت تراکتور و تیلر از فروردین ماه ۱۴۰۲

🍀به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه: جهت تکریم ارباب رجوع و جلوگیری از رفت و آمد و کاهش هزینه ثبت نام و حمل و نقل کشاورزان محترم از فروردین ماه سال 1402 کلیه متقاضیان سوخت تراکتورها و تیلرها بایستی نسبت به ثبت درخواست فصلی (یعنی 3 ماهه) در سامانه سوخت اقدام لازم را انجام دهند. 🔰رعایت موارد ذیل در خصوص درخواست ها بسیار ضروری است:
🔹1-  مهلت درخواست فصلی از یکم تا پانزدهم اولین ماه فصل می باشد (یعنی برای فصل بهار از 1ام تا 15ام فروردین، برای فصل تابستان از 1ام تا 15ام تیر، برای فصل پاییز از 1ام تا 15ام مهر و در نهایت برای زمستان از 1ام تا 15ام دی¬ماه مهلت می باشد).
🔹2-  حتما متقاضیان بازه مصرف سوخت را روز ثبت نام لغایت پایان فصل مدنظر انتخاب نمایند(یعنی به عنوان مثال برای فصل فروردین بازه مصرف را روز ثبت نام لغایت ۳۱ ام خردادماه انتخاب نمایند).
🔹3-  مهلت دریافت و تحویل سوخت تایید شده از جایگاه پایان دومین ماه هر فصل می باشد (یعنی برای فصل بهار مهلت پایان اردیبهشت، برای فصل تابستان پایان مرداد، برای فصل پاییز پایان آبان و برای فصل زمستان پایان بهمن می باشد).
🔹4-  💥مهم: بازه مصرف بایستی حتما تا پایان فصل انتخاب شود و اگر فرضا فردی بازه مصرف را بعنوان مثال تا پایان فروردین انتخاب کرد باید حتما تا پایان همان فروردین برای دریافت سوخت به جایگاه مراجعه کند.
🔹۵- ضمنا متقاضیانی که منبع یا مخزن برای نگهداری ندارند نیازی نیست سوخت خود را یکجا دریافت نمایند و می توانند برای دریافت سوخت طی ۲ یا ۳ مرحله به جایگاه مدنظر مراجعه و سوخت را طی چند مرحله دریافت نمایند.

✍️روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

http://sarbishe.kj-agrijahad.ir

لطفا به کشاورز نیوز سربیشه در سروش بپیوندید:

https://splus.ir/sarbishenewskeshavarzi