🔰جذب برنج تایلندی تنظیم بازار

 
☘️به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان: توزیع برنج تایلندی تنظیم بازارویژه مصرف خانوار بانرخ مصوب از امروز مورخ  ۱۴۰۱/۱۲/۲۵ درحال توزیع می باشد.

  🔹️فروشگاه مواد غذایی شرکت تعاونی روستایی طاهر سربیشه

👈قیمت هر کیلوگرم برنج تایلندی تحویلی به مصرف کننده 180000 ریال می باشد.

🕰 ۲۵ اسفند۱۴۰۱

 

✍️روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

http://sarbishe.kj-agrijahad.ir

لطفا به کشاورز نیوز سربیشه در سروش بپیوندید:

https://splus.ir/sarbishenewskeshavarzi