🔰جلوگیری از هدر رفت حدود هشت میلیون لیتر آب در روز  با  احیا و مرمت قنات ها در شهرستان سربیشه

🍀به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه:  احیاء ومرمت قنات در سطح شهرستان سربیشه

 

🔹محمدرضا لکزایی فرماندار شهرستان سربیشه: در طول یکسال گذشته  44رشته قنات در شهرستان سربیشه با اعتبار12/5میلیارد تومان  توسط جهاد کشاورزی و با همکاری مردم احیاء ومرمت شده که در طی این سال ها بی سابقه بوده است.

 

🔹محمدرضا زرگری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه افزود:اولویت ما برای تامین اعتبار طرح های احیاء ومرمت قنات برای قنواتی  است که عمومی ،عام المنفعه یا براثر خسارات طبیعی وعوامل قهری دچار خسارت شده اند .
 

🔹وی خاطر نشان کرد: جهاد کشاورزی در این راستا 85%کمک بلا عوض دولتی به مردم وکشاورزان می کند درشهرستان سربیشه  1100رشته قنات به طول 385کیلومتر بوده که نیازمند اعتبار دولتی بیشتری می باشد،با احیا ومرمت این قنوات در طول یکسال گذشته از هدر رفت حدود۹۰ لیتر آب درثانیه جلوگیری شده است

✍️روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه

 
http://sarbishe.kj-agrijahad.ir

لطفا به کشاورز نیوز سربیشه در سروش بپیوندید:

https://splus.ir/sarbishenewskeshavarzi