📡گشت نظارت و بازرسی از واحدهای تجاری
 
 📢به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، چهار شنبه ۱۹مهر ماه گشت مشترک نظارتی و بازرسی از غرفه های روز بازار، واحدهای صنفی مواد غذایی و نانوایان سطح بازار جهت نظارت بر عملکرد چگونگی تولید، عرضه و فروش انجام گرفت. مواردی از قبیل عدم درج قیمت ، رعایت مسائل بهداشتی، درصد سود مجاز و چک کردن ترازو قبل از سنجش وزن کالا به متصدیان تذکرات لازم ابلاغ گردید. شهروندان عزیز می توانند در صورت مشاهده هر گونه تخلف از جمله (کم فروشی، گرانفروشی، عدم رعایت کیفیت نان و یاعدم رعایت ساعت کاری و...) در نانوایان سطح شهرستان مراتب را جهت رسیدگی به شماره تلفن05632664484 داخلی ۱۲۷ مدیریت جهاد کشاورزی یا به شماره تلفن 05632663771 اتاق اصناف  شهرستان اطلاع دهند. 🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، گشایش در سفره مردم🇮🇷  
 
 
‏‏┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی مديريت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی‌‌