📡بازدید آموزشی ،ترویجی  ،فرهنگی درهفته فرهنگ  📢به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی، به مناسبت هفته فرهنگی، تعدادی از اعضای صندوق اعتبارات خردزنان روستایی وعشایری کارآفرین مود و اعضا کانون جوانان روستایی وعشایری مود باهمکاری ترویج سازمان و مدیریت جهادکشاورزی سربیشه، ازفعالیتهای  اعضای صندوق خردزنان روستایی شهرستان فردوس(پرورش گاوشیری ،فروشگاه شرکت تعاونی گوهردستان ،باغات انار ،امام زادگان سیدمحمدوسیدابراهیم و....)بازدیدنمودند.
 زرگری مدیر جهادکشاورزی گفت:  هدف از این بازدیدها آشنایی جوانان و زنان روستایی با مشاغل خرد و کلان و بازارهای سرمایه ایی سایر شهرستان ها وهمچنین افزایش روحیه اعتماد به نفس درجهت کارآفرینی، کاهش مهاجرت و بهبود درآمد خانوار میباشد. ‏🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید🇮🇷  
 
‏‏┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی مديريت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی‌‌