📡برگزاری کارگاه  آموزشی کاشت دانه روغنی گلرنگ درشهرستان سربیشه  📢به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه استان خراسان جنوبی ،این کارگاه همزمان با شروع کاشت گلرنگ در بخش درح با هدف آشنایی با ضدعفونی و بذرمال بذور و استفاده از کود سوپرفسفات، گوگرد و کلرورپتاس به عنوان کود پایه ،کاشت با دستگاه کشت مستقیم جهت افزایش سطح زیر کشت دانه های روغنی و خودکفایی استان در تولید روغن گیاهی ،در بخش درح  برگزار گردید. محمدرضا زرگری افزود: کشت گیاه گلرنگ قدم مثبتی در افزایش تولید و ترویج کشت دانه‌های روغنی می باشد که از اواسط  آبان تا اواسط آذرماه انجام و در خرداد ماه برداشت می شود
🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید🇮🇷  
 
 
‏‏┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی مديريت جهادکشاورزی شهرستان سربیشه خراسان جنوبی‌‌