مایت از صنایع در دستور کار جهاد کشاورزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه امروز سه شنبه ٢١ تیرماه ١۴٠١ مهندس امیری سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه به همراه اکبرنیا مدیر صندوق کارآفرینی امید استان از کارخانه در دست احداث فرآوری شیر در شهرک صنعتی حاجی آباد بازدید نمودند.
این بازدید در راستای حمایت از بخش دام و در جهت تسریع و رفع موانع اعطای تسهیلات به کارخانه فرآوری شیر صورت پذیرفت.