آدرس : شهرستان زیرکوه،شهر حاجی آباد،بلوار جهاد

 

تلفن تماس : 32503321 (056) 

دورنگار : 32503240 (056)

--

 به کانال رسمی سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بپیوندید