به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی زیرکوه جلسه کمیته فنی مدیریت باحضور سرپرست مدیریت جهاد کشاورزی ، روسای مراکز، ادارات و کارشناسان درمحل سالن جلسات مدیریت برگزار گردید.

در ابتدای جلسه حجةالاسلام عبدالهی مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه به ایراد سخن پرداختند و پس از ارائه گزارش عملکرد همکاران مهندس امیری سرپرست مدیریت ضمن خیرمقدم ازحضور تمامی همکاران و تلاش های آنان درجهت اهداف سازمانی تشکر و به تبیین هدف برگزاری کمیته فنی پرداختند.
امیری افزود کمیته فنی در راستای ارتقای دانش فنی کارشناسان، آسیب شناسی طرحهای کشاورزی و اراىُه خدمات کارشناسی و فنی به بهره برداران و با با هدف رونق بخشیدن به توسعه بخش کشاورزی و ارتقای جایگاه فعلی شهرستان بر اساس اولویتهای سازمان تشکیل می شود. ومقرر گردید جلسات کمیته بطور مداوم برگزار و بر اساس تقویم زمانی کاشت، داشت و برداشت محصولات زراعی و باغی و همچنین طرحهای فنی و زیربنایی، صنعتی و نیمه صنعتی و پروژه ها و اولویتهای مربوط به امور اراضی و سایر واحدها و ادارات، برابر ضوابط قانونی، نظرات کارشناسی و فنی در راستای افزایش ضریب بهبود خدمات به کشاورزان، اراىٌه و برآیند نتایج در دوره های زمانی خاص بررسی گردد.