به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه امروز جمعه ٣١ تیرماه ١۴٠١ سرپرست مدیریت جهادکشاورزی شهرستان زیرکوه از وضعیت برداشت انگور تاکستان های روستای محمد آباد بازدید داشتند.

گفتنی است؛ بالغ بر ٣٠٠ هکتار از اراضی شهرستان تحت کشت انگور می باشد. و پیش بینی می گردد در سال جاری حدود ٢۵٠٠ تن انگور از ٢٨٠ هکتار باغات بارور این شهرستان انواع انگور برداشت گردد.