واریز بیش از ٩٧ درصد وجوه گندم خریداری شده در شهرستان زیرکوه

به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه ذر پی بازدید امروز چهارشنبه ٢٢ تیر ماه از مرکز خرید تضمینی گندم شهرستان سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه گفت:با عاملیت بانک کشاورزی و همکاری مرکز خرید شرکت تعاونی تولید قدس زیرکوه بیش از ١٢۵٠ تن گندم، بصورت تضمینی از کشاورزان شهرستان زیرکوه خریداری شده است. کاظم امیری اظهار کرد:تا امروز ٢٢ تیر ماه وجه گندم خریداری شده تا تاریخ ١٠ تیرماه به حساب گندمکاران واریز شده است . وی افزود: از آغاز فصل خرید تضمینی گندم مرکز خرید شهرستان با بهره گیری از سامانه جامع الکترونیکی خرید تضمینی گندم ، 1250 تن گندم در قالب 351 محموله از کشاورزان خریداری شده است.
با توجه به نقش بسزای تحویل گندم بهره برداران بخش کشاورزی در تامین امنیت غذایی و نزدیکی پایان کار مرکز خرید تضمینی شهرستان از گندم کاران شهرستان تقاضا می شود جهت تحویل گندم به انبار مرکز خرید شرکت تعاونی تولید قدس زیرکوه در ورودی شهر حاجی آباد مراجعه نمایند.