برگزاری نماز آیات در محوطه مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان زیرکوه

به گزارش روابط‌عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان پیرو وقوع زلزله و وجوب نماز آیات ، به همت دفتر نمایندگی ولی فقیه نماز آیات در محوطه باز مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان برگزار گردید.