پيام تبريك رييس سازمان جهاد كشاورزي خراسان جنوبي به مناسبت فرارسيدن "روز ملي دامپزشكي"

امروز بيش از هر زمان ديگر موضوع امنيت غذايي مورد توجه جوامع قرار دارد. با نگاهي به روند پيشرفت و نظم نوين جهاني در مي يابيم كه كشورها بر اساس ميزان تامين غذاي مورد نياز خود روند توسعه يافتگي را در سر راه خود مي بينند. در اين ميان موضوع تامين پروتئين حيواني و غذاي سالم از اهميت ويژه اي برخوردار است. به نحوي كه امنيت غذايي و غذاي سالم به عنوان وظيفه اصلي متخصصين دامپزشكي كشور، به عنوان يكي از اصلي ترين وظايف حاكميتي مورد توجه قرار مي گيرد. بدین وسیله ضمن تبریک روز ملی دامپزشکی، از تلاش و کوشش مجموعه پرسنل خدوم دامپزشکی در راستای انجام ماموریت های مهم در حفظ و صیانت از سرمایه های دام و طیور، رونق تولید، سلامت غذا و تحقق امنیت غذایی به شایستگی تقدیر و تشکر می‏نمایم. از خداوند منان توفیق در عمل و سربلندی درتمامی مراحل زندگی همه دست اندرکاران بخش کشاورزی را آرزومندم. مهدي جعفري رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبي