قابل توجه زنبورداران محترم شهرستان

با عنایت به اینکه زمان سرشماری زنبورستان‌ها در سال ۱۴۰۲ از ۱۵ لغایت ۲۷ مهر ماه می‌باشد و جهت ثبت زنبورستان ، اخذ شماره شناسایی و شناسنامه زنبورداری الزامی می‌باشد لذا خواهشمند است قبل از آغاز سرشماری نسبت به ثبت نام در سامانه سماک (درگاه ملی مجوزها) و اخذ مجوز و شناسنامه زنبورداری اقدام فرمایید.