قابل توجه تراکتورداران محترم

در راستای مصوبه ستاد سوخت استانداری خراسان جنوبی بر ضرورت نصب جی پی اس ، من بعد اختصاص سهمیه سوخت منوط به این اقدام می باشد. لذا جهت برنامه ریزی در این خصوص و اخذ تعهد در اسرع وقت به مراکز جهاد کشاورزی مراجعه فرمایید.