فهرست و مشخصات دفاتر دریافت کننده خدمات (دفاتر پیشخوان)

 

ردیف

نام و نام خانوادگی

تلفن

همراه

شهر

آدرس دقیق

1

محمدعلی قنبری

32553789

09159615025

زهان

زهان -  خیابان امام خمینی -  جنب مسجد جامع

2

محمد فیضی

32504452

09151637309

حاجی آباد زیرکوه

حاجي آباد زيركوه  -   بلوار امام رضا  

3

اطلسی مقدم

32501353

 

حاجی آباد

انتهای خیابان بهشتی - حاشیه میدان امام خمینی (ره)