به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی بیرجند، جوادمختاری رئیس اتحادیه نانوایان خراسان جنوبی،با اشاره به اینکه استان خراسان جنوبی بعد از استان زنجان جزء استان‌های پایلوت در نصب دستگاه کارت خوان است، گفت: این طرح چند روزی است به استان خراسان جنوبی رسیده که در حال حاضر دستگاه کارت خوان در نانوایی‌های استان درحال نصب می‌باشد.

وی اذعان داشت: 70% ازنانوایی‌های خراسان جنوبی به دستگاه هوشمند کارت‌خوان خرید نان مجهز شدند.
 رئیس اتحادیه نانوایان خراسان جنوبی تاکیدکرد: بااجرای طرح اصلاح یارانه‌ها و مردمی‌سازی عدالت افزایش قیمت نان نخواهیم داشت چراکه محدودیتی هم در خرید نان باهرکارت بانکی توسط شهروندان وجود نخواهد داشت که می‌توانند خرید کنند.
مختاری نانوایی‌های  سطح استان را 750 واحد خبازی عنوان کرد و افزود: 95% از نانوایی‌های استان در این طرح شامل نصب دستگاه هوشمند کارت‌خوان خرید نان خواهند شد که 5% دیگر شامل نانوایی های فانتزی پز بوده که شامل این طرح نمی‌شود.