به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند، به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان بیرجند، این دوره آموزشی پرورش صنعتی زالو طبی با حضور 17نفر ازعلاقمندان و بهره برداران این حوزه از شهرستانهای بیرجند ، فاین ، فردوس و درمیان به میزبانی اداره ترویج و آموزش کشاورزی مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند برگزار گردید.در این دوره دانش روز ، نکات فنی و کاربردی مورد نیاز پرورش دهندگان در خصوص پرورش صنعتی مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.