به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی بیرجند،گشت نظات و بازرسی از واحدهای توزیعی و تولیدی مواد غذایی به ویژه کالاهای اساسی در 11 گروه با هدف بررسی فاکتورها، قیمت فروش محصولات و واحدهای نانوایی به جهت رعایت ساعت کاری، موجودی آرد، وزن چانه و استفاده خبازی ها از کارتخوان های طرح مردمی سازی یارانه ها صورت گرفت وراهنمایی لازم به متصدی واحد جهت برطرف کردن معایب آن انجام و تذکرات لازم ابلاغ گردید.

در این گشت ها تعداد 92 مورد بازدید توسط بازرسان انجام که از تعداد 47 مورد در حوزه آرد و نان و 45 مورد در حوزه سایر اصناف صورت گرفت. طی این گشت ها یک پرونده تخلف " عرضه خارج از شبکه " نانوایی ها ثبت و به مراجع ذیصلاح ارسال گردید.