📡 سيزدهم آبان است، روز من، روز تو، روز هم بستگي ما، روز گره كردن مشت ها و فرود آن بر سر استكبار. سالروز كندن سيم خاردارهای لانه اي كه استعمار را به روح ما تنگتر مي كرد و بالارفتن از ديواري كه حصار شده بود بر عزت نفس مان.
13آبان، روزي است كه جوانان آزاده ايراني شرف و عزت و استقلال را به خود هديه دادند و از استعمارگران غرورشان را پس گرفتند.13آبان روزي است كه نوجوانان ايران از جان گذشتگي و رشادتشان را به جهانيان نشان دادند و با خونشان انقلاب را تثبيت كردند و دست طمع چپاول گران را از ايران بريدند. ايران در سيزدهم آبان درخشيد و هر يك از شعشعه هاي اين درخشش يك جوان دانش آموز بود. درخششي که هنوز ادامه دارد و از فروغ آن ايران روشن و درخشنده است
13آبان روز ملي مبارزه با استكبار گرامي باد ‏🇮🇷جهاد کشاورزی،امنیت غذایی، مهار تورم و رشد تولید🇮🇷
♦️عضویت در کانال سازمان
‏‏🆔 @saj_kh 🔸عضویت در کانال شهرستان
🆔 https://eitaa.com/joinchat/4246929728C61016471a1 ‏‏┄┄┅┅┅❅🇮🇷❅┅┅┅┄┄
روابط عمومی سازمان جهادکشاورزی خراسان جنوبی