به گزارش روابط عمومی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان درمیان گفت: برای حمایت از تولید، با هماهنگی امور دام این مدیریت تعداد ۱۷ هزار قطعه بچه ماهی گرمابی از نوع آمور و کپور به صورت نیمه یارانه ای بین ۲۲ بهره بردار توزیع شد. وی با اشاره به این که دوره پرورش ماهی کپور وآمور یکساله است افزود: پیش بینی می‌شود پس از پایان دوره بیش از ۳۰ تن ماهی در شهرستان تولید شود و نسبت به سال گذشته رشد ۵۵درصدی خواهد داشت. با توجه به شرایط اقلیمی منطقه و سازگاری این نوع ماهی، امیدواریم بتوانیم برای ترویج پرورش آبزیان در بین کشاورزان تلاش داشته باشیم. جاویدی افزود: پرورش ماهی در کنار کشاورزی یکی از روش‌های استفاده بهینه از منابع آبی است که ضمن اشتغالزایی و کمک به اقتصاد خانوار موجب غنی‌سازی آب کشاورزی و افزایش محصولات زراعی و باغی می‌شود. وی گفت: پرورش ماهی در استخر‌های دو منظوره کشاورزی درمیان علاوه بر درآمدزایی، کمک شایانی به غنی سازی آب و در نتیجه مصرف کمتر کود‌های شیمیایی برای کشاورزی می‌شود. مدیرجهادکشاورزی درمیان افزود: از مزایای پرورش ماهی در استخر‌های دو منظوره آب کشاورزی می‌توان به افزایش بهره برداری بیشتر از آب در بخش کشاورزی، کاهش تبخیر آب در استخرها، تولید گوشت ماهی و افزایش سرانه مصرف ماهی و افزایش بهره برداری بیشتر از آب در بخش کشاورزی اشاره کرد