به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس عصر یکشنبه(۱۴ آبان)مدیر جهادکشاورزی به همراه رئیس اتحادیه آردونان و بازرسان جهاد کشاورزی از تعدادی واحد صنفی نانوایی به صورت سرزده بازدید نمودند
دراین بازدید کیفیت پخت نان،رعایت دقیق ساعت پخت و مسائل بهداشتی نانوایی ها مورد بررسی قرار گرفت