به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس، مسئول اداره امور فنی و زیربنایی به همراه کارشناس مدیریت از طرح آبیاری کم فشار چاه موتور کوثر روستای سرندبازدیدو روند اجرایی حفر ترانشه،جوش لوله ها و سایر اقدامات اجرایی را مورد بررسی و توصیه های فنی به پیمانکار و نماینده بهره برداران ارایه گردید.
این طرح در سطح 48هکتار و 3600متر لوله گذاری سایز 160 با اعتبار دولتی 9120میلیون ریال در حال اجرا می باشد.
هدف از اجرای این طرح افزایش راندمان آبیاری در مزارع می باشد.