به گزارش روابط عمومی مدیریت جهادکشاورزی شهرستان فردوس توجه به بارندگی های اخیر و احتمال هجوم انواع ملخ های بومی از نوع ملخ های شاخک کوتاه (ملخ  مراکشی، ایتالیایی، کروتوکونوس) و ملخ های شاخک بلند (ملخ های پلی سارکوس, شکم بادمجانی, ملخ پیشانی سفید و ملخ سبز) در نزدیک باغات و مزارع  در صورت مشاهده دستجات ملخ اقدامات لازم در خصوص کنترل آفت مذکور با روشهای ذیل انجام گردد:
🔸روشهای مبارزه با ملخ بومی:
 نکته مهم در مبارزه با انواع ملخ : مبارزه با ملخ بایستی در سنین ۲ پوره گی شروع و در پوره سن ۴و۵  به اتمام  برسد.
⬅️بهترین روش کنترل خسارت و کنترل زاد و ولد ملخ ها :طعمه پاشی با طعمه مسموم می باشد .
🔸روش تهیه طعمه مسموم: اختلاط  یک لیتر سم مالاتیون با ۲۵ کیلوگرم سبوس گندم برای طعمه پاشی به صورت ردیفی به عرض ۲متر به ارتفاع ۱ تا ۲ سانتی متر  زمین طی مسیر حرکت پوره ها
⬅️سمپاشی به صورت محلول پاشی با سموم
🔸 فنیتروتیون به میزان ۱.۵ لیتر در هکتار
🔸دلتامترین به میزان ۱.۵ لیتر در هکتار
🔸مالاتیون به نسبت ۱.۵ در هکتار
🔸دیفلوبنزورون به میزان ۲۰۰ تا ۲۵۰ سی سی در هکتار (فقط برای مبارزه با پوره سنین ۲ و ۳ می تواند استفاده شود‌.