به گزارش روابط عمومی مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فردوس مدیر جهاد کشاورزی شهرستان در برنامه دهگردشی که درمعیت مدیر کل دفتر روستایی وامور شوراهای استانداری خراسان جنوبی ،فرماندار شهرستان، امام جمعه شهرستان ،بخشدار اسلامیه وسایر مسولین درمحل روستاهای  فتح آباد و گستج  شهرستان فردوس که درجمع مردم  برگزار گردید، پاسخگوی سوالات کشاورزان و دامداران شد